Fotokrediteringer

Fotokreditering på hvert bilde ved å peke over bildet.

 

Bildene i glideren:

Tydal.Bilde

Foto 1: Berit K Rønning. Foto 2: Jon Aasen. Foto 3: Privat. Foto 4: Mattias Jansson. Foto 5: Mats Almløf

Sylan. Bilde

Sylan. Foto Mattias Jansson

Reinsdyr i snødekt fjell. Bilde

Reinsdyr på vandring. Foto Bente Haarstad

Pilegrimsvandring. Foto Bente Haarstad

Pilegrimsvandring. Foto Bente Haarstad

 

Fiskelykke. Bilde

Fiske fra båt: Foto Fjelldriv. – Fiske i elv: Foto Mathias Jansson.  – Ørret: Foto Nea Radio

Hesteridning. Bilde

Foto: Bente Haarstad

Jente hviler i gresset. Bilde

Foto: Bente Haarstad

Høna med gullegget - Brekka bygdetun. Foto Nea Radio

Høna med gullegget – Brekka bygdetun. Foto Nea Radio

Karolinere, vinterspel. Bilde

Karolinerspelet. Foto: Bernt Kulseth

Snøscootercross. Bilde

Snøscootercross. Foto Privat

Natur og velvære

Fisk: Foto Fjelldriv. Øvrige foto: Mattias Jansson

Gammelt tun. Bilde

Brekka Bygdetun. Foto Mattias Jansson