Tydal og Sylan

Foto:Geir Horndalen

Tydal er ei fjellbygd ved foten av Sylmassivet, på grensen mellom Trøndelag og Sverige. Bygda ligger langs fylkesvei 705 mellom Røros og Stjørdal, omlag 11 mil sør-øst for Trondheim.

Ei storslått bygd som byr på høye fjell, fiskerike sjøer, milevis med fjellplatåer og vakre elver. Her har naturen i alle tider vært en viktig del av levebrødet for lokalbefolkningen – med høsting, sanking, jakt og fiske, sau- og reinsdyrhold.

Turist i Sylan

Nasjonalpark og landskapsvern

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har som formål å ta vare på et tilnærmet urørt fjell- og skogsområde, det biologiske mangfoldet og kulturminnene med spesiell fokus på kvernsteinsdrifta.

Sylan er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker.
Det er vektlagt at Skarvan og Roltdalen og Sylan skal kunne brukes til samisk reindrift og at allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.

Lenker:
Skarvan og Roltdalen Nasjonalparkstyre og Sylan landskapsvernområde

Skardsfjella-Hyllingsdalen-landskapsvernomrade

Brosjyrer og Kart for Tydal og Sylan

Tydalsbrosjyre

Eventyrlige Tydal. Bilde

Fiskeguide

Fiskeguide for Tydal 2020

Vandreguide

Vandreguide for Tydal kommune

Sykkelguide

Sykkelguide for Tydal kommune

Tydalskart

Kart over Tydal kommune

Bygdebok for Tydal finnes i digital utgave på nett.

Offentlige bygg i Tydal

Rådhuset

I rådhuset finner du servicekontoret med turistinformasjon.
Tydalsvegen 125, 7590 Tydal
Telefon: +47 73 81 59 00
Klikk på bildet for hjemmesiden til Tydal kommune

Kulturhus

Tydal kulturhus ligger ved rådhuset i sentrum.
Her arrangeres store og små eventer, og huset kan leies til private arrangementer.

Kontakt servicekontoret for utleie.

Tydalshallen

Tydalshallen ligger like ved barne- og ungdomsskolen og fotballbanen på Kløfta i Ås. Her er også svømmehallen. Tydalshallen er en stor idrettshall som også brukes til messer og møter.
Klikk på bildet for mer info og utleie.

Sykehjem/lege

​Tydal sykehjem ligger i Ås, og består av to sykeavdelinger og en skjermet enhet for demente.
Legekontoret finner du i nabobygget, Tydal helsesenter. Telefon legekontor: 73 81 58 40​, Mer om legekontoret her

Skole/Bibliotek

Tydal Barne og Ungdomsskole ligger på Kløfta, ved Tydalshallen. klassetrinn 1. – 10.

Bibliotek i samme bygning.

I Tydal og Sylan

kan du overnatte på hotell, B&B, Hytter og Campingplass. I tillegg kan du benytte TT sine hytter 

Servering

Matprodusenter

TT-hytter

I Tydal og Sylan

kan du velge i utallige opplevelser både sommer og vinter.
Åpne både Sommereventyret og Vinterdrømmen for å utforske alle mulighetene. God tur!

Sommer-
eventyret

Foto: Geir Horndalen

Vinter-
drømmen

Museer
Historie

Kirker
i Tydal

Butikker og Service

I Tydal finner du mange ulike butikker og service-tilbud, både for bilen, magen, og deg selv.

I tillegg finner du her transport, parkering og hytter og hyttetomter

Dagligvare
i Tydal

For
bilen

Andre butikker
og service

Transport
i Tydal

Hytter og
hyttetomter

Her finner du

opplysninger om det å være turist i Sylan, diverse brosjyrer og kart, opplysninger om nasjonalpark og verneområder, samt offentlige bygg i Tydal

Turist
i Sylan

Nasjonalpark
landskapsvern

Brosjyrer
og kart

Offentlige
bygg i Tydal