Tydal og Sylan

Tydal kommune og Sylan er et eldorado for den som er glad i natur og aktivt friluftsliv.
Med sin store variasjon byr naturen på høye fjell, store fiskerike sjøer, milevis med fjellplatåer og vakre elver.

Naturen har også i lange tider vært levebrødet for lokalbefolkningen, med høsting, sanking, jakt, fiske, sau- og reinsdyrhold.

Sylan har tradisjon som et grenseløst fjellområde, og har gjennom historien hatt god kontakt med Sverige.

Visste du at Sylan heter Bieljehkh på sørsamisk? Dette betyr “De som er forsynt med ører”, og er dermed et passende navn på de to spisse toppene Storsylen og Storsola.

Turist i Sylan

Nasjonalpark og landskapsvern

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har som formål å ta vare på et tilnærmet urørt fjell- og skogsområde, det biologiske mangfoldet og kulturminnene med spesiell fokus på kvernsteinsdrifta.

Sylan er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker.
Det er vektlagt at Skarvan og Roltdalen og Sylan skal kunne brukes til samisk reindrift og at allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.

Lenker:
Skarvan og Roltdalen Nasjonalparkstyre og Sylan landskapsvernområde

Skardsfjella-Hyllingsdalen-landskapsvernomrade

Brosjyrer og Kart for Tydal og Sylan

Tydalsbrosjyre

Eventyrlige Tydal. Bilde

Fiskeguide

Fiskeguide for Tydal

Vandreguide

Vandreguide for Tydal kommune

Sykkelguide

Sykkelguide for Tydal kommune

Tydalskart

Kart over Tydal kommune

Offentlige bygg i Tydal

Rådhuset

I rådhuset finner du servicekontoret med turistinformasjon.
Tydalsveien 125, 7590 Tydal
Telefon: +47 73 81 59 00
Servicekontoret
er åpent kl 08.00 – 15.30 alle hverdager, hele året.
Klikk på bildet for hjemmesiden til Tydal kommune

Kulturhus

Tydal kulturhus ligger ved rådhuset i sentrum.
Her arrangeres store og små eventer, og huset kan leies til private arrangementer.

Kontakt servicekontoret for utleie.

Tydalshallen

Tydalshallen ligger like ved barne- og ungdomsskolen og fotballbanen på Kløfta i Ås. Her er også svømmehallen. Tydalshallen er en stor idrettshall som også brukes til messer og møter.
Klikk på bildet for mer info og utleie.

Sykehjem/lege

​Tydal sykehjem ligger i Ås, og består av to sykeavdelinger og en skjermet enhet for demente.
Legekontoret finner du i nabobygget, Tydal helsesenter. Telefon legekontor: 73 81 58 40​, Mer om legekontoret her

Skole/Bibliotek

Tydal Barne og Ungdomsskole ligger på Kløfta, ved Tydalshallen. klassetrinn 1. – 10.

Bibliotek i samme bygning.