Foto av en rein på fjellet.

Tydal er ei fjellbygd ved foten av Sylmassivet, på grensen mellom Trøndelag og Sverige. Bygda ligger langs fylkesvei 705 mellom Røros og Stjørdal, omlag 11 mil sør-øst for Trondheim.

Ei storslått bygd som byr på høye fjell, fiskerike sjøer, milevis med fjellplatåer og vakre elver. Her har naturen i alle tider vært en viktig del av levebrødet for lokalbefolkningen – med høsting, sanking, jakt og fiske, husdyr- og reinsdyrhold.

som følger etterpå er lenker til avdelinger på denne siden. Hopp gjerne over disse og fortsett etter lenkene.

Turist i Sylan

Flere rein som beiter i vinterlandskap.

Nasjonalpark og landskapsvern

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har som formål å ta vare på et tilnærmet urørt fjell- og skogsområde, det biologiske mangfoldet og kulturminnene med spesiell fokus på kvernsteinsdrifta.

Sylan er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker.
Det er vektlagt at Skarvan og Roltdalen og Sylan skal kunne brukes til samisk reindrift og at allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.

Lenker:
Skarvan og Roltdalen Nasjonalparkstyre og Sylan landskapsvernområde

Skardsfjella-Hyllingsdalen-landskapsvernomrade

To fjellrevunger

Brosjyrer og Kart for Tydal og Sylan

Tydalsbrosjyre

Åpner brosjyre om eventyrlige Tydal i ny fane

Fiskeguide

Åpner PDF brosjyren Fiskeguide for Tydal 2020

Vandreguide

Åpner PDF brosjyren Vandreguide for Tydal og Sylan i ny fane.

Sykkelguide

Åpner PDF brosjyren Sykkelguide for Tydal og Sylan.

Tydalskart

Åpner PDF siden Kart over Tydal kommune i ny fane.

Bygdebok for Tydal finnes i digital utgave på nett.

Offentlige bygg i Tydal

Rådhuset

Hjemmesiden til Tydal kommune

I rådhuset finner du servicekontoret.
Tydalsvegen 125, 7590 Tydal
Telefon: +47 73 81 59 00


Hjemmesiden til Tydal kommune (åpner i ny fane)

Kulturhus

Bilde av Tydal kulturhus

Tydal kulturhus ligger ved rådhuset i sentrum.
Her arrangeres store og små eventer, og huset kan leies til private arrangementer.

Kontakt servicekontoret for utleie.

Tydalshallen

Åpner ekstern side hos Tydal kommune med informasjon om Tydalshallen og n

Tydalshallen ligger like ved barne- og ungdomsskolen og fotballbanen på Kløfta i Ås. Her er også svømmehallen. Tydalshallen er en stor idrettshall som også brukes til messer og møter.
Les mer om Tydalshallen på hjemmesiden til Tydal kommune

Sykehjem/lege

Åpner ekstern side om sykehjem og lege på Tydal kommunes hjemmesider.

​Tydal sykehjem ligger i Ås, og består av to sykeavdelinger og en skjermet enhet for demente.
Legekontoret finner du i nabobygget, Tydal helsesenter. Telefon legekontor: 73 81 58 40​, Les mer om legekontoret her

Skole/Bibliotek

Bilde av Tydal barne og ungdomsskole.

Tydal Barne og Ungdomsskole ligger på Kløfta, ved Tydalshallen. klassetrinn 1. – 10.

Bibliotek i samme bygning.

Mer om Tydal barne og ungdomsskole på tydalskole.no