Foto av en rein på fjellet.

Tydal er ei fjellbygd ved foten av Sylmassivet, på grensen mellom Trøndelag og Sverige. Bygda ligger langs fylkesvei 705 mellom Røros og Stjørdal, omlag 11 mil sør-øst for Trondheim.

Ei storslått bygd som byr på høye fjell, fiskerike sjøer, milevis med fjellplatåer og vakre elver. Her har naturen i alle tider vært en viktig del av levebrødet for lokalbefolkningen – med høsting, sanking, jakt og fiske, husdyr- og reinsdyrhold.

som følger etterpå er lenker til avdelinger på denne siden. Hopp gjerne over disse og fortsett etter lenkene.

Turist i Sylan

Flere rein som beiter i vinterlandskap.

Nasjonalpark og landskapsvern

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har som formål å ta vare på et tilnærmet urørt fjell- og skogsområde, det biologiske mangfoldet og kulturminnene med spesiell fokus på kvernsteinsdrifta.

Sylan er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker.
Det er vektlagt at Skarvan og Roltdalen og Sylan skal kunne brukes til samisk reindrift og at allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.

Lenker:
Skarvan og Roltdalen Nasjonalparkstyre og Sylan landskapsvernområde

Skardsfjella-Hyllingsdalen-landskapsvernomrade

To fjellrevunger

Brosjyrer og Kart for Tydal og Sylan

Tydalsbrosjyre

Åpner brosjyre om eventyrlige Tydal i ny fane

Fiskeguide

Åpner PDF brosjyren Fiskeguide for Tydal 2020

Vandreguide

Åpner PDF brosjyren Vandreguide for Tydal og Sylan i ny fane.

Sykkelguide

Åpner PDF brosjyren Sykkelguide for Tydal og Sylan.

Tydalskart

Åpner PDF siden Kart over Tydal kommune i ny fane.

Bygdebok for Tydal finnes i digital utgave på nett.

Offentlige bygg i Tydal

Rådhuset

Hjemmesiden til Tydal kommune

I rådhuset finner du servicekontoret.
Tydalsvegen 125, 7590 Tydal
Telefon: +47 73 81 59 00


Hjemmesiden til Tydal kommune (åpner i ny fane)

Kulturhus

Bilde av Tydal kulturhus

Tydal kulturhus ligger ved rådhuset i sentrum.
Her arrangeres store og små eventer, og huset kan leies til private arrangementer.

Kontakt servicekontoret for utleie.

Tydalshallen

Åpner ekstern side hos Tydal kommune med informasjon om Tydalshallen og n

Tydalshallen ligger like ved barne- og ungdomsskolen og fotballbanen på Kløfta i Ås. Her er også svømmehallen. Tydalshallen er en stor idrettshall som også brukes til messer og møter.
Les mer om Tydalshallen på hjemmesiden til Tydal kommune

Sykehjem/lege

Åpner ekstern side om sykehjem og lege på Tydal kommunes hjemmesider.

​Tydal sykehjem ligger i Ås, og består av to sykeavdelinger og en skjermet enhet for demente.
Legekontoret finner du i nabobygget, Tydal helsesenter. Telefon legekontor: 73 81 58 40​, Les mer om legekontoret her

Skole/Bibliotek

Bilde av Tydal barne og ungdomsskole.

Tydal Barne og Ungdomsskole ligger på Kløfta, ved Tydalshallen. klassetrinn 1. – 10.

Bibliotek i samme bygning.

Mer om Tydal barne og ungdomsskole på tydalskole.no

I Tydal og Sylan

kan du overnatte på hotell, B&B, Hytter og Campingplass. I tillegg kan du benytte TT sine hytter 

Overnatting

Åpner siden om overnatting i Tydal og Sylan

Servering

Åpner siden om matprodusenter og servering i Tydal.

Matprodusenter

Åpner siden om matprodusenter i Tydal

TT-hytter

Åpner siden om hytter i Sylan på TT sine hjemmesider i ny fane.

I Tydal og Sylan

kan du velge i utallige opplevelser både sommer og vinter.
Åpne både Sommereventyret og Vinterdrømmen for å utforske alle mulighetene. God tur!

Sommer-
eventyret

Åpner siden "Sommereventyret i Tydal og Sylan

Vinter-
drømmen

Åpner siden "Vintereventyret i Tydal og Sylan"

Museer
Historie

Åpner siden "Opplevelser i Tydal og Sylan"

Kirker
i Tydal

Åpner siden "Opplevelser i Tydal og Sylan. Lirker.

Butikker og Service

I Tydal finner du mange ulike butikker og service-tilbud, både for bilen, magen, og deg selv.

I tillegg finner du her transport, parkering og hytter og hyttetomter

Dagligvare
i Tydal

Til siden Butikker og service i Tydal

For
bilen

Til siden Butikker og service i Tydal

Andre butikker
og service

Til siden Butikker og service i Tydal

Transport
i Tydal

Til siden Butikker og service i Tydal

Hytter og
hyttetomter

Til siden Butikker og service i Tydal

Her finner du

opplysninger om det å være turist i Sylan, diverse brosjyrer og kart, opplysninger om nasjonalpark og verneområder, samt offentlige bygg i Tydal

Turist
i Sylan

Åpner siden om natur og turisme i Tydal

Nasjonalpark
landskapsvern

Åpner siden om natur og turisme i Tydal

Brosjyrer
og kart

Åpner siden med kart og brosjyrer for Tydal og Sylan

Offentlige
bygg i Tydal

Åpner siden med offentlige bygg i Tydal

Tydal har mange byggeklare tomter, både til hytter og hus.

Alt du trenger til hus- eller hytte-drømmen er på plass i Tydal.

Informasjon

Bygg og entreprenører

Elektro og elektrikere

Andre
leverandører

Hytter og hyttetomter

Sidekart

Sidekart over hele portalen med interne og eksterne lenker

Bilde av siden "Sidekart#